Megjelenítési Szabályok – MELLÉKLET – P4R Digital Agency Kft

Tartalmak gyártásának és megjelenítésének szabályai:

1. Megbízott kijelenti, hogy a Szerződés alapján végzett tevékenysége mindenben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint szavatolja, hogy az elkészített anyagok harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sértik. Megbízott kijelenti és szavatolja továbbá, hogy az általa elkészített Tartalmak nem ütköznek a 2008. évi XLVIII. törvény 18. §., valamint a Magyar Reklámetikai Kódex 19. cikkelyének rendelkezéseibe.

2. Megbízott köteles jelen szerződés teljesítése során a Gazdasági Versenyhivatal 2017. november 20. napján kelt tájékoztatójában és a VJ/3-247/2020 sz. GVH határozatban (link) foglaltakat figyelembe venni az alábbiak szerint:

a) A Megbízott köteles a fogyasztók számára is egyértelmű módon feltüntetni a feladataik teljesítése során az ügyfél termékének, szolgáltatásának népszerűsítése kapcsán fennálló gazdasági érdekeltségét, azaz az üzleti kapcsolat fennállását.

b) A Megbízott köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy a független és fizetett tartalmak az adott felületen elhatárolhatóak legyenek a fogyasztók számára. A fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell arról, hogy a népszerűsített termék, szolgáltatás gyártója, forgalmazója stb. azokért ellenszolgáltatást nyújtott: azok nem elsősorban az írójuk, közzétevőjük saját független és semleges véleményét, stílusát, spontán reakcióját tükrözik, hanem a megjelenésük mögött gazdasági motiváció áll. Ez a fajta megjelenés reklámnak minősül, amely tényt egyértelműen fel kell tüntetni minden olyan módon, amit az adott platform (pl. Instagram, Youtube, Facebook, TikTok) lehetővé tesz.

c) A Megbízott köteles jól észlelhetően és hangsúlyosan, szembetűnően és egyszerűen, egyértelműen és közérthetően feltüntetnie, hogy a közzétett tartalom fizetett, támogatott tartalom és/vagy annak közzétételéért ellenszolgáltatásban részesült; a jelen együttműködés legyen egyértelműen, átláthatóan és pontosan azonosítható módon megjelölve; valamint valós, tisztességes, hiteles képet kell közvetítenie a termékről vagy szolgáltatásról a fogyasztók irányába. Lényeges, hogy jól érzékelhetőek legyenek a szöveges részek, azaz hosszabb tartalomnál a jelölés a fogyasztók számára keresés vagy egyéb fogyasztói aktivitás nélkül - az esetleges továbbkattintási lehetőséget megelőzően - egyértelműen láthatóvá váljon, tehát kerüljön a poszt szövege elé.

d) Az üzleti kapcsolat megjelölése az érintett tartalomhoz közvetlenül kapcsolódóan legyen feltüntetve.

e) Amennyiben az egyes felületek különböző technikai megoldásokat kínálnak a márkához kapcsolódó tartalom megjelölésére (ilyen pl. a Facebook oldalon a „branded content tag”), úgy a Megbízott köteles ezeket alkalmazni a kommunikációja során; Gyermekkorúara Kockázatos besorolás esetén kötelező a gyerekeknek szóló tartalom jelölése, ahol erre lehetőség van (pl. Youtube).

f) Azokban az esetekben, amikor a Megbízott főként képi elemeket, rövid szöveges tartalmakat és címkézést (azaz a # hashtag jel) használ az adott közösségi média felületen (pl. Instagram), önmagában is (első helyen feltüntetve a további #-ek előtt) megfelelő a „#Reklám”, „#Hirdetés”, „#Fizetett tartalom” használata, Gyermekkorúakra Kockázatos besorolás esetén minden esetben kötelező a népszerűsített termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó vállalkozás nevének megjelenítése, ilyen besorolás hiányában esetleges a vállalkozás nevének és – olyan módon, amit az adott platform (pl. Instagram, Youtube, Facebook, TikTok) lehetővé tesz – kereskedelmi védjegyének/logójának megjelenítése.

g) Ha azonban az adott felületen főként szöveges tartalmak jellemzőek (pl. Facebook), abban az esetben a #−ek alkalmazása opcionális a fentiekben megfogalmazott követelmények mellett. Fontos, hogy a szponzorált jellegre utaló #−ek az első helyen legyenek olvashatóak a további #−ekkel jelölt címkék előtt.

h) Az adott tartalom megjelenítéskor elvárt – Gyermekkorúakra Kockázatos besorolás esetén kötelező – a márkanév feltüntetése, amelyet a védjegy megjelenítése is támogathat.

i) Minden Tartalom esetén tilos a vásárlásra való közvetlen felhívás („vedd meg” / vásárold meg” / „kérd meg anyukádat, hogy vegye meg”), mert a call-to-action jogszabályba ütköző a célcsoporttól, eléréstől, népszerűsített márkától, terméktől vagy szolgáltatástól függetlenül.

Gyermekkorúakra Kockázatos besorolás esetén további kötelező elemek:

j) Videós tartalom esetén kötelező az – annál a résznél, ahol a fizetett tartalom megjelenik – jól érthetően bemondani, hogy melyik márka támogatott tartalma (pl. a videó a ….. termékre / szolgáltatásra vonatkozó fizetett hirdetést tartalmaz), ÉS bemondani vagy leírni vagy megjeleníteni az adott platform által lehetővé tett módon azt (amelyik alkalmazandó), hogy (i) az adott termék/szolgáltatás díj / ellenérték / pénz fizetésével érhető el vagy (ii) az adott termék / szolgáltatás csak személyes adatok megadásával érhető el (pl. nyereményjáték), vagy (iii) az adott termék / szolgáltatás csak … éven felüliek számára érhető el.

Megbízott elfogadja, hogy a Tartalmakat, illetve a Tartalmak által népszerűsített Termékeket / Szolgáltatásokat Megbízó jogosult saját belső eljárásrendje szerint besorolni, és az adott besorolás szerinti kötelező megjelenítési szabályokat Megbízott számára előírni.

Megbízott elfogadja, hogy Megbízó jogosult a jelen mellékletet bármikor, egyoldalúan, Megbízott értesítése mellett módosítani, akár saját elhatározásából, akár jogszabály változása, akár hatóság (pl. Gazdasági Versenyhivatal) határozata alapján.